VUMC Alzheimer Centrum

VUMC_logo

Missie

VUmc Alzheimercentrum staat voor onderscheidende patiëntenzorg en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. VUmc Alzheimercentrum streeft naar een leidende positie in zorg en onderzoek op het gebied van dementie. Met name waar het dementie op jonge leeftijd betreft. Onze missie is: dementie bespreekbaar en behandelbaar te maken en uiteindelijk te genezen.

Visie

VUmc Alzheimercentrum wil een nationaal diagnostiek- en behandelcentrum zijn voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd. VUmc Alzheimercentrum wil een belangrijke partner zijn in de multidisciplinaire zorgketen. VUmc Alzheimercentrum wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en plezier in wat we doen. Het is de visie van VUmc Alzheimercentrum dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan patiëntenzorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen dementie.

VUmc Alzheimercentrum is onderdeel van de afdeling Neurologie van het VUmc. VUmc Alzheimercentrum wordt gevormd door al diegenen die direct binnen de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn, gehuisvest zijn binnen de fysieke omgeving van VUmc Alzheimercentrum en/of gefinancierd worden door VUmc Alzheimercentrum. Het team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, georganiseerd rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Binnen het VUmc (en de VU) werkt VUmc Alzheimercentrum nauw samen met vele afdelingen en disciplines, de zogenaamde partners. Het wetenschappelijk onderzoek van VUmc Alzheimercentrum is ingebed in de Neuroscience Campus Amsterdam (NCA), het overkoepelende orgaan van alle neurowetenschappers binnen de VU.

Alzheimer Research Center

Het medicijn onderzoek van het Alzheimercentrum is ondergebracht in een apart onderzoekscentrum, het Alzheimer Research Center (ARC).

Het ARC is gespecialiseerd in klinische studies met nieuwe medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met verschillende farmaceutische bedrijven.

Het Alzheimer Research Center (ARC) is een onderzoekscentrum gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Het ARC werkt nauw samen met het Alzheimercentrum van het VU Medisch Centrum.

Bij onderzoek naar nieuwe medicijnen wordt de werking en veiligheid van nieuwe medicijnen onderzocht. Deelnemers aan een onderzoek worden behandeld met een nieuw medicijn of soms met een placebo (niet-actief medicament). De medicijnonderzoeken in het ARC worden uitgevoerd door een team van gespecialiseerde professionals onder supervisie van een neuroloog. De duur van de onderzoeken varieert van 3 tot een aantal jaren.

www.alzheimercentrum.nl